Διοργανωτές

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) ιδρύθηκε το 1985. Tο Ινστιτούτο αποτελεί την κύρια συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση όσων πιστεύουν στον κρίσιμο ρόλο της πληροφορικής και εργάζονται συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής. Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως ειδικότερο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μάνατζμεντ και των λειτουργιών του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την αναβάθμιση του ρόλου του Μάνατζμεντ της Πληροφορικής στη διοίκηση της επιχείρησης, καθώς και την προώθηση, προβολή και διάδοση των αρχών του για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν

To ELTRUN-The E-Business Research Center – Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν είναι το μοναδικό επίσημα αναγνωρισμένο Ερευνητικό Εργαστήριο στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001) για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Δημιουργήθηκε το 1992 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ιδρυτή του κέντρου και σημερινό διευθυντή του τον καθηγητή Γιώργο Δουκίδη. Το ELTRUN σήμερα είναι εργαστήριο του τμήματος διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας και έχει πάνω από 20 ενεργά μέλη στα οποία περιλαμβάνονται 3 μέλη ΔΕΠ (Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές. Με το ELTRUN συνεργάζονται και επιστήμονες/επαγγελματίες σύμβουλοι Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ιστορική αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Από την ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που αυτό επέδειξε, βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία Σχολή Κλασσικών και Εμπορικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των Κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών.

Επικοινωνία


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τους ακόλουθους τρόπους:


 • Διεύθυνση

  Βασιλεως Αλεξανδρου 2
  Αθήνα
  Τ.Κ. 161 21


 • Πληροφορίες

  κ. Ματίνα Σταυροπούλου


 • Τηλέφωνο

  Τηλ.: 2102112000
  (εσωτ. *710)


 • email

  email: eip@eede.gr